Müügitingimused

GEMMEST OÜ, reg.nr. 12750284, aadress Künnapuu 54, Tallin 12011 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient (edaspidi Teenuse saaja), kes vormistab www.kividepood.ee-s tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed, sõlmivad käesoleva E-poe kasutajalepingu (edaspidi Kasutajaleping).

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Kividepood e-pood (edaspidi E-pood) on Teenuse osutaja internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse saajale.

2. Üldtingimused

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavahelistes suhetes E-poe kasutajalepingust, Võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest, arvestades sealjuures heade kauabandustavadega.

2.2. Teenuse osutaja jätab endale õiguse mistahes hetkel teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta käesoleva Kasutajalepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse saajat.

3. Tooted, ostu sooritamine E-poes ja kaupade eest tasumine

3.1. E-poes olevad tooted on tavapäraselt Teenuse osutaja laos olemas, kuid E-poees kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu E-poe programmides.

3.2. Kui mingil põhjusel ei ole Teenuse osutajal võimalik tellimust täita, võtab E-poe töötaja Teenuse saajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja, makstud raha tagastamise või toote asendamise sarnase vähemalt samaväärse teise tootega. Teenuse saajale tagastatakse raha viivitamata, mitte hiljem kui 30 päeva jooksul tellimuse esitamisest.

3.3. Toodete kirjeldamisel on kasutatud nii illustratiivse tähendusega, kui ka pilte konkreetsest tootest. Juhul kui toote kirjeldusele on lisatud pilt tõelisest tootest on tehtud ka sellekohane märge toote kirjelduses. E-poes olevad tootekirjeldused võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4. E-poe vahendusel müüakse tooteid nii füüsilistele- kui ka juriidilistele isikutele.

3.5. Teenuse saaja kinnitab, et on vähemalt 16 aastane.

3.6. Teenuse saaja, olles välja valinud soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed ( eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, e-posti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest ettemaksu arve alusel. Tellimus tühistatakse kui Teenuse saaja ei ole 5 päeva jooksul ostusummat tasunud.

3.7 Teenuse saaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

3.9. Ostukorvi moodustavad tooted, mille juures olete klikkinud lingile “LISA OSTUKORVI“. Ostukorvis olevaid tooteid saate vaadata klikates kodulehe üleval paremas nurgas asuvale lingile “OSTUKORV“.

3.10.Ostukorvis olevaid tooteid on võimalik prügikasti siluetile klikates ostukorvist eemaldada või + ja – märkidele vajutades nende kogust vastavalt kas suurendada või vähendada.

3.11. Olles veendunud ostukorvi sisu sobivuses, on võimalik liikuda edasi tellimuse vormistamise juurde ostukorvis asuvale lingile “JÄTKA OSTU VORMISTAMISEGA“ (või ostukorvi lingile liikudes, kuid mitte avades, tekkivast rippmenüüst “KASSASSE“) lingile vajutamisega.

3.12. Järgnevalt tuleb Teenuse saajal, logida sisse olemasoleva kasutajaga, või registreerida juhiseid jälgides ennast E-poe kasutajaks. Registreerimine on vajalik, et turvaliselt vahendada Teenuse saaja kontakt andmeid, kauba kiire ja häireteta saatmise huvides. Võimalik on ost sooritada ka "külalisena", ilma registreerimata.

3.13. Tellimusega edasi liikudes on järgmine samm aadressi valimine (oma kasutaja andmete juurde on võimalik lisada rohkem kui üks aadress), valiga enda poolt registreerimisel sisestatud aadress, millel soovite kauba kätte saada.

3.14. Olles langetanud valiku aadressi osas, avaneb aken, milles saate valida pakutavate kättetoimetamise viiside vahel.

3.15. Kui olete kättetoimetamise viisi kinnitanud, avaneb aken, milles teavitatakse tellimusekinnitamisest ja kuvatakse valik "MAKSA PANGALINGIGA". Turvaliselt läbi Maksekeskus AS on võimalik tasuda Swedbank, SEB, Nordea, Dankse, LHV ja Krediidipanga pangalinkidega.

3.16. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (jõustunuks) tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest GEMMEST OÜ arvelduskontole nr. EE297700771001440383 LHV pangas.

4. Hinnad

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on kuvatud Eurodes, nähtaval on toote täishind, millele ei lisandu käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse saaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise viisid

5.1 Tarneviise on kaks : SmartPosti ja Omvina pakiautomaadid.

5.2 Olenevalt valitud kohaletoimetamise viisist jäävad kirjeldatud teenusepakkujate tarneajad 1-3 tööpäevase perioodi sisse.

6. Lepingust taganemine

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse saaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata e-posti aadressile info@kividepood.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, ning lisada Teenuse saaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastamise tingimused”.

6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse saajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. Tagastamise tingimused

7.1. Teenuse saajal on õigus Teenuse osutajaga sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Asja ostmise puhul algab tähtaeg asja üleandmisest tarbijale.

7.2. 14-päevase taganemistähtaja järgimiseks tuleb ostetud asi või taganemisavaldus saata kauplejale 14 päevase tähtaja jooksul (e-posti aadressile info@kividepood.ee).


7.3. Asja tagastamisega seotud kulude osas tuleb Teenuse saajal tasuda tagastamisega seotud postikulud kuni 10.- (kümme) euro ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tegelikule tellimusele.

7.4. Teenuse saaja peab lepingust taganemisel Teenuse osutajalt saadu tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, toode peab olema samas konditsioonis st. Ilma purustusteta ja tegu peab olema sama tootega, mille Teenuse osutaja saatis kliendile.

7.10. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta Kasutuslepingu punktis 7.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse saajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse saajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse saaja.

8. Pretensiooni esitamine.


8.1. E-poest ostetud kauba puhul vastutab Teenuse osutaja asjal ilmnenud lepingutingimustele mittevastavuse eest kahe aasta jooksul alates asja ostjale üleandmisest (VÕS § 218 lg 2).

8.2. Asja puuduse ilmnemisel peab tarbija hiljemalt kahe kuu jooksul sellest müüjat teavitama ehk esitama pretensiooni (VÕS § 220 lg 1).

8.3. E-poe kodulehel, “VÕTA ÜHENDUST“ lingille vajutades avaneb kontakti vorm, millise kaudu kaebus esitatakse. Kaebuses tuleb märkida:

tarbija nimi ja kontaktandmed;

kaebuse esitamise kuupäev;

kauba või teenuse puudus;

kauplejale esitatav nõue

viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia

kaebusele (TKS § 19 lg 3, 4).

8.4. Teenuse osutaja annab kaebusele vastuse e-kirja teel 15 päeva jooksul. Juhul kui 15 päeva jooksul ei ole võimalik kaebusele vastata, tuleb sellekohane teavitus, koos uue tähtajaga Teenuse saajale e-posti vahendusel.

8.5. Teenuse osutaja ei vastuta:
1. toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel tekinud kahjustuste eest;
2. toote loomuliku füüsilise kulumise eest, mis kaasneb toote tavapärasel kasutamisel;
3. kliendi süül või hoolimatusest põhjustatud kahjustuste eest.
8.6. Puudusega toote asendmise korral on Teenuse osutajal õigus nõuda puudusega toote tagastamist.

9. Isikuandmete töötlemise tingimused

9.1. Teenuse saaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete (Nimi, sünniaasta, kauba saatmise aadress) töötlemiseks.

9.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse saaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse saajale.

9.3. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse saaja tellimuse kohta - perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

9.4. Teenuse saaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

9.5. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.6. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.7. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse saajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse saaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.8. Teenuse saajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

9.9. Teenuse saaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

10. Vastutus

10.1. Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest.

10.2. Teenuse saaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10.3 Teenuse saaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

10.4 Teenuse saaja vastutab täielikult Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

11. Erimeelsused

11.1. Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

12. Kasutajatingimused

12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse saajale kohustuslik.

12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun kasutajatingimustega ja täidan neid”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.